Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 29 - I Z/1 mechatronik
Nazwa oddziału

 I Z/1 mechatronik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny
  • informatyka

Zawody

 Mechatronik

Opis

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, informatyka.
Języki: język angielski- kontynuacja.

Patronat nad klasą sprawują:  STEELPRESS Sp. z o.o. oraz Cegielski – Poznań S.A. Uczniowie, którzy zdecydują się na ten zawód zdobędą umiejętność  montażu i demontażu elementów, podzespołów i urządzeń mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych; podłączania i uruchamiania urządzeń mechatronicznych oraz wykonywania niezbędnych regulacji, napraw czy konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych. Jest to poszukiwany, dobrze płatny oraz perspektywiczny zawód.

Osoby, które podejmą naukę w Branżowej Szkole I stopnia na pewno nie zasilą grona bezrobotnych. Wręcz przeciwnie – już dziś pracodawcy proponują tym specjalistom dobrze płatną pracę, np. w małych i dużych firmach, zakładach  przemysłowych czy  w  nowoczesnych zakładach produkcyjnych.  Absolwenci mają też możliwość kontynuacji nauki w ZSM  w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia w trybie zaocznym, uzyskując po zdaniu egzaminu zawodowego tytuł technika mechatronika. Mogą również zdawać egzamin maturalny i kontynuować naukę na wybranych studiach wyższych. Uczniowie Szkoły Branżowej odbywają praktyki w znanych i cenionych zakładach. Jednym z nich jest lubońska firma Steelpress, w której znalazło zatrudnienie wielu absolwentów ZSM.


Mechatronik to nowoczesny zawód łączący wiedzę z mechaniki, elektroniki i informatyki, czyniący absolwentów tego kierunku osobami poszukiwanymi przez pracodawców i gwarantujący im ciekawą i dobrze płatną pracę.

Nasi uczniowie odbywają praktyki w znanych i cenionych zakładach:

– STEELPRESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

– FlexLink Systems Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

– Modertrans Poznań,

– REXEL Oddział Poznań,

–  H.Cegielski- Poznań S.A.,

– Rem-pol P. P. H. U.,

– Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej,

Nauczysz się między innymi:

·         montażu i demontażu elementów, podzespołów i urządzeń mechanicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych,

·         montażu i demontażu instalacji, elementów, podzespołów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych,

·         montażu i demontażu instalacji, elementów i urządzeń pneumatycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych,

·         montażu i demontażu instalacji, elementów i urządzeń hydraulicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych,

·         podłączania i uruchamiania urządzeń mechatronicznych oraz wykonywania niezbędnych regulacji,

·         wykonywania napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych,

·         użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

A ponadto będziesz umiał:

·         porozumiewać się w zawodowym języku obcym,

·         obsługiwać specjalistyczne programy komputerowe,

·         prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą.

Możliwości podjęcia pracy będziesz miał między innymi:

·         w każdym nowoczesnym zakładzie produkcyjnym,

·         jako monter, instalator, operator lub serwisant powierzonej maszyny, urządzenia lub systemu mechatronicznego.