Poznań
Technikum
Technikum Mechaniczne - I T/2 technik optyk
Nazwa oddziału

 I T/2 technik optyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

fizyka

język angielski

Zawody

 Technik optyk

Opis

Przedmioty rozszerzone: fizyka, język angielski.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, informatyka.

Języki: język angielski- kontynuacja i język niemiecki.

Patronat nad klasą sprawują: firma Fielmann oddział w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Fizyki i Medar Optyk w Poznaniu. Zawód ten  stanowi znakomitą ofertę dla osób pragnących w przyszłości podjąć pracę w gabinetach optometrystycznych, pracowniach czy salonach optycznych.   Absolwenci tej klasy mogą liczyć na pracę  w salonach i pracowniach optycznych.  Jednym z nich jest firma Fielmann Polska, w której znalazło zatrudnienie wielu naszych techników optyków.

Nauka na tym kierunku daje przygotowanie do jednego z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym. Przygotujemy Cię do pracy w zakresie optyki okularowej.

Nauczysz się:

·         wykonywać przyrządy i aparaty optyczne oraz pomoce wzrokowe,

·         przeprowadzać badania komputerowe wzroku,

·         dokonywać pomiarów oftalmicznych za pomocą stereometru, oftalomometru, frontofokometru, kasety okulistycznej, tablic testowych,

·         dobierać szkła okularowe lub soczewki kontaktowe, korygujące wady wzroku (dalekowzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm, zez ukryty i inne), na podstawie własnych pomiarów lub recepty lekarza okulisty,

·         doradzać klientom w zakresie doboru opraw okularowych pod względem estetycznym i technicznym na podstawie pomiaru rozstawienia źrenic, szerokości osadzenia nosa, szerokości czaszki,

·         mocować i sprawdzać ustawienia szkieł w oprawie,

·         wykonywać wszelkie naprawy różnych okularów.

Ponadto będziesz umiał:

·         udzielać porad z zakresu stosowania i konserwacji pomocy wzrokowych, okularów,

·         orientować się w profilaktyce chorób oczu i kierować klientów w razie potrzeby do lekarza okulisty,

·         opisywać zasady pielęgnacji soczewek kontaktowych,

·         obsługiwać przyrządy i urządzenia stosowane w optyce oftalmicznej, instrumentalnej, optometrii, kontaktologii,

·         charakteryzować niezbędne wyposażenie warsztatu optycznego, gabinetu optometry styczno-kontaktologicznego, sali ekspozycyjnej,

·         obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej,

·         zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Możliwości podjęcia pracy będziesz miał między innymi w:

·         gabinetach optometrystyczno-kontaktologicznych,

·         pracowniach optycznych,

·         salonach optycznych.

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

·         miarowy wzrok, prawidłowe widzenie barw,

·         dobra sprawność ruchowa dłoni i palców,

·         dokładność i poczucie estetyki.