Poznań
Technikum
Technikum Mechaniczne - I T/1 technik mechatronik
Nazwa oddziału

 I T/1 technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

fizyka

matematyka

Zawody

 Technik mechatronik

Opis

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, informatyka.

Języki: język angielski- kontynuacja i język niemiecki.


Współpraca z firmami:

Steelpress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

MPK Poznań,

FlexLink Engineering Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 


Patronat nad klasą sprawują:  STEELPRESS Sp. z o.o., Zakład Cegielski – Poznań S.A. oraz H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.  Ten poszukiwany  zawód łączący w sobie zagadnienia mechaniki, elektroniki i informatyki, w dobie powszechnej informatyzacji życia otwiera perspektywy nie tylko dobrze płatnej pracy, ale stwarza szanse rozwoju wszystkim, którzy go wybiorą. Ukończenie kierunku gwarantuje zdobycie umiejętności projektowania, programowania, konstruowania, montażu, demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych oraz ich użytkowania i diagnozowania a także napraw obrabiarek sterowanych numerycznie, nowoczesnej aparatury medycznej czy poligraficznych maszyn cyfrowych.

Nauczysz się:

·         projektowania, programowania, obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych

·         konstruowania, montażu, demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych

·         użytkowania, diagnozowania, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, takich jak:

urządzenia biurowe m. in. kserokopiarki, drukarki,

odtwarzacze, kamery,

obrabiarki sterowane numerycznie,

nowoczesna aparatura medyczna,

poligraficzne maszyny cyfrowe,

pojazdy samochodowe i szynowe,

maszyny pakujące i montażowe,

manipulatory i roboty przemysłowe,  

linie i centra produkcyjne,

zaawansowany sprzęt AGD,  

nowoczesne zabawki.

Ponadto będziesz umiał:

·         obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej,

·         zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą,

·         porozumiewać się w języku obcym zawodowym,


Możliwości podjęcia pracy będziesz miał między innymi w:

·         zakładach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu wytwarzania,

·         zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw, urządzeń i systemów mechatronicznych

·         biurach projektowych,

·         firmach logistycznych zajmujących się dystrybucją materiałów, narzędzi, sprzętu, urządzeń, maszyn i systemów oraz ich wyposażenia,

·         samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.

Technicy mechatronicy mogą być zatrudniani na stanowiskach:

·         konstruktora, technologa, mistrza,

·         operatora i programisty obrabiarek sterowanych numerycznie,

·         serwisanta sprzętu mechatronicznego,

·         specjalisty ds. handlu sprzętem mechatronicznym,

·         kierownika działu obsługi i napraw.

To kierunek dla osób, które:

·         charakteryzują się zainteresowaniami technicznymi,

·         lubią naprawiać i wytwarzać przedmioty z różnych materiałów,

·         fascynują się nowymi technologiami,

·         przejawiają zdolności manualne, praktyczno-techniczne,

·         są zainteresowane wymyślaniem nowych rozwiązań technicznych.