Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXIX Liceum Ogólnokształcące - I O/3 policyjna
Nazwa oddziału

 I O/3 policyjna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język angielski

geografia

wiedza o społeczeństwie

Opis

Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

Języki: język angielski- kontynuacja i do wyboru: język niemiecki, język hiszpański.

Patronat nad klasą sprawuje Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu.

Do klas o profilu policyjnym zapraszamy uczniów, którzy po ukończeniu szkoły planują wstąpić w szeregi Policji. Dzięki patronatowi Komendanta Wojewódzkiego Policji nasi uczniowie mają regularne zajęcia z policjantami różnych pionów, stałą opiekę funkcjonariusza miejscowego komisariatu, odwiedzają jednostki Policji, Izbę Pamięci oraz w klasie II i III uczestniczą w dwudniowych warsztatach policyjnych i treningach kompetencyjnych prowadzonych przez policjantów i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Dodatkowo w kasie realizowany jest przedmiot „Edukacja policyjna” na podstawie autorskiego programu nauczania przygotowanego i wykładanego przez doświadczonego oficera Policji. Dzięki temu nasi absolwenci zdobywają wiedzę specjalistyczną przydatną w dalszym procesie przygotowania do zawodu policjanta i otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym do Policji.

O wysokim poziomie nauczania w klasach policyjnych świadczą dotychczasowe sukcesy naszych uczniów. Od wielu lat kwalifikują się oni do finału Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych „Klasa policyjna roku”, organizowanego przez Szkołę Policji w Pile, zajmując pierwsze miejsca w kategorii „wiedza o Policji” (drużynowo i indywidualnie). Trzykrotnie maturzyści z klas policyjnych zdobyli również indeksy na studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, biorąc udział w Olimpiadzie Policyjnej organizowanej przez tę uczelnię.

Ponadto chętni uczniowie tych klas, podobnie jak pozostałych mundurowych, mogą uczestniczyć w organizowanych przez szkołę zajęciach z zakresu samoobrony, wyjazdach survivalowych oraz obozie narciarskim.