Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXIX Liceum Ogólnokształcące - I O/1 psychologiczno-pedagogiczna
Nazwa oddziału

 I O/1 psychologiczno-pedagogiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język polski

biologia

geografia

Opis

Przedmioty rozszerzone: język polski i do wyboru biologia lub geografia.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

Języki: język angielski- kontynuacja i do wyboru: język niemiecki, język hiszpański.

Współpraca z:

- Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej, z siedzibą zamiejscową w Poznaniu-warsztaty, udział w wykładach  Strefa Młodzieży,  

- Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu-warsztaty edukacyjne,

- Przedszkolami, szkołami podstawowymi, absolwentami- przeprowadzanie zajęć i eventów dla dzieci i młodzieży, 

- Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży, wymiana uczniów klas psychologiczno-pedagogicznych,

- Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, wyjazdy na turnusy profilaktyczne.

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW:

Uczniowie otrzymują szansę na poznanie podstaw interesujących ich dziedzin nauki–pedagogiki, psychologii, rozwijają i doskonalą umiejętności społeczne, interpersonalne poprzez udział w warsztatach, szkoleniach.

Klasa pozwala na uzyskanie średniego wykształcenia i daje wstępną orientację w zagadnieniach, które mogą stać się przedmiotem dalszej edukacji zarówno na kierunkach uniwersyteckich, jak  i policealnych.

Nabycie umiejętności społecznych z zakresu (np. komunikacji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenia sobie ze stresem, współpracy) są niezbędne przy kontynuowaniu nauki na uczelniach wyższych i w szkołach policealnych, kształcących w wymienionych zawodach społecznych oraz przy podejmowaniu pracy na stanowiskach bazujących na kontaktach z ludźmi.

Ponadto doskonalenie umiejętności społecznych wpływa na samoocenę, budowanie pozytywnych relacji z ludźmi zarówno w życiu zawodowym, osobistym i rodzinnym.

Realizacja innowacji pedagogicznej w ramach przedmiotów „Podstawy funkcjonowania społecznego" oraz "Elementy psychologii".