Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 2 - I d 2 - matematyczno-chemiczny
Nazwa oddziału

 I d 2 - matematyczno-chemiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Matematyka

 Chemia

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych

Opis

Oddział matematyczno-chemiczny