Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 2 - I c - matematyczno-geograficzno-informatyczny
Nazwa oddziału

 I c - matematyczno-geograficzno-informatyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Matematyka

 Geografia

 Informatyka

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych

Opis

Oddział matematyczno-geograficzno-informatyczny