Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 2 - I b - biologiczno-chemiczny
Nazwa oddziału

 I b - biologiczno-chemiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Biologia

 Chemia

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych

Opis

Oddział biologiczno-chemiczny