Poznań
Technikum
Technikum w Tarnowie Podgórnym - I TB/2 technik procesów drukowania
Nazwa oddziału

 I TB/2 technik procesów drukowania

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Technik procesów drukowania

OPIS ZAWODU
Przygotowuje materiały, maszyny i urządzenia do procesu drukowania.
Planuje poligraficzne procesy produkcyjne.
Posługuje się miarami oraz maszynami i urządzeniami poligraficznymi.
Prowadzi kontrolę i ocenę jakości wykonania form drukowych.
Posługuje się poligraficzną dokumentacją techniczną i technologiczną.
Odczytuje schematy i rysunki techniczne stosowane w poligrafii

PRZEDMIOTY SZKOLNE:
projekty procesów poligraficznych
maszyny i urządzenia do wykonywania form drukowych i drukowania
technologia wykonywania form drukowych i drukowania
produkcja form drukowych poligraficzna kontrola jakości.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY:
drukarnie i zakłady poligraficzne
agencje reklamowe
przedstawicielstwo handlowe firm poligraficznych
firmy rzemieślnicze.