Poznań
Technikum
Technikum Przemysłu Spożywczego - 1M Technik przetwórstwa mleczarskiego
Nazwa oddziału

 1M Technik przetwórstwa mleczarskiego

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Chemia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Biologia

 Chemia

Opis

Technik przetwórstwa mleczarskiego

Technik przetwórstwa mleczarskiego  w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego to klasa patronacka firmy Hochland. Zawód ten daje nadzór nad powierzonym odcinkiem produkcji artykułów mleczarskich, rozliczenia produkcji, opracowywaniu nowych wyrobów i technologii. Absolwent technikum przetwórstwa mleczarskiego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania wyrobów mleczarskich, obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów mleczarskich, planowania procesu technologicznego produkcji wyrobów mleczarskich, oceniania jakości gotowego wyrobu mleczarskiego na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i dokumentacji monitorującej parametry technologiczne.