Poznań
Technikum
Technikum Komunikacji - 1F Technik programista
Nazwa oddziału

 1F Technik programista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Drugi język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

Zdobywane kwalifikacje

  • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Informacje o zawodzie

Technik Programista to informatyk, którego specjalizacja jest ukierunkowana na wiodącą dziś dziedzinę informatyki – programowanie. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat różnych języków programowania, co umożliwi im tworzenie gier komputerowych, programowanie robotów, programowanie baz danych, tworzenia oprogramowania maszyn i urządzeń przemysłowych oraz wykształceniu umiejętności algorytmicznego i logicznego myślenia. Uczniowie zaznajomią się z podstawami informatyki, projektowania stron internetowych, podstaw projektowania grafiki komputerowej, projektowania i administrowania bazami danych, programowania aplikacji internetowych, projektowania oprogramowania, programowania obiektowego, tworzenia aplikacji mobilnych i desktopowych.

Cele kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik programista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: · tworzenia i administracji stronami WWW; · tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych; · programowania aplikacji internetowych; · tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią; · projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych; · projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych; · projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Gwarancja pracy

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Po ukończeniu edukacji technik programista może znaleźć pracę w: działach informatycznych wielu firm, agencjach reklamowych, przedsiębiorstwach: produkujących systemy komputerowe; usługowych, zajmujących się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub aplikacji internetowych; zajmujących się administracją baz danych; zajmujących się grafiką komputerową; zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D; start-upach, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, sklepach komputerowych, serwisach komputerowych, wydawnictwach, drukarniach, studiach graficznych i dźwiękowych, studiach telewizyjnych i filmowych. Mogą także prowadzić własną działalność i świadczyć usługi doradcze.