Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Tarnowie Podgórnym - I BA/1
Nazwa oddziału

 I BA/1

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Klasy kształcą w systemie dualnym w poszukiwanych na rynku pracy zawodach: magazynier-logistyk i mechatronik oraz cukiernik, piekarz, kucharz, fryzjer, elektromechanik pojazdów samochodowych, drukarz offsetowy, operator maszyn przemysłu spożywczego, stolarz, tapicer, krawiec, mechanik - monter maszyn i urządzeń i wszystkich innych wybranych przez uczniów zawodach szkolnictwa branżowego oraz zawodach rzemieślniczych.  Przygotowanie teoretyczne uczeń zdobywa w szkole lub podczas kursów. Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami zawodowymi wyposażonymi zgodnie z wymaganiami wynikającymi ze standardu wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego dla kwalifikacji w zawodach. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w jednym z licznych, współpracujących ze szkołą przedsiębiorstw. 

Magazynier-logistyk to zawód atrakcyjny ze względu na możliwość zatrudnienia w nowoczesnych magazynach handlowych lub przemysłowych, w tym w zautomatyzowanych magazynach wysokiego składowania.