Poznań
Technikum
Technikum w Tarnowie Podgórnym - I TC/1 technik mechatronik
Nazwa oddziału

 I TC/1 technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Technik mechatronik

OPIS ZAWODU
Dopasowuje elementy, podzespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i    systemów mechatronicznych.
Przygotowuje je do montażu, nadzoruje montaż i demontaż.
Uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne.
Projektuje i programuje urządzenia i proste układy mechatroniczne.
Korzysta z nowoczesnych technik sterowania opartych na elektronice, informatyce,    mechanice i automatyce.
Sporządza dokumentację techniczną

PRZEMIOTY SZKOLNE:
urządzenia i systemy mechatroniczne
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
programowanie urządzeń mechatronicznych
diagnostyka i naprawa urządzeń mechatronicznych
podstawy mechatroniki

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY:
zakłady o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji
różne gałęzie przemysłu, m.in. przemysł energetyczny, medyczny, lotniczy, spożywczy
zakłady naprawiające sprzęty AGD.