Poznań
Technikum
Technikum w Tarnowie Podgórnym - I TC technik mechatronik, technik elektronik
Nazwa oddziału

 I TC technik mechatronik, technik elektronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

TECHNIK MECHATRONIK

OPIS ZAWODU
Dopasowuje elementy, podzespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i    systemów mechatronicznych.
Przygotowuje je do montażu, nadzoruje montaż i demontaż.
Uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne.
Projektuje i programuje urządzenia i proste układy mechatroniczne.
Korzysta z nowoczesnych technik sterowania opartych na elektronice, informatyce,    mechanice i automatyce.
Sporządza dokumentację techniczną

PRZEMIOTY SZKOLNE:
urządzenia i systemy mechatroniczne
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
programowanie urządzeń mechatronicznych
diagnostyka i naprawa urządzeń mechatronicznych
podstawy mechatroniki

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY:
zakłady o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji
różne gałęzie przemysłu, m.in. przemysł energetyczny, medyczny, lotniczy, spożywczy
zakłady naprawiające sprzęty AGD.

TECHNIK ELEKTRONIK

OPIS ZAWODU
Dokonuje pomiarów sygnałów i parametrów urządzeń elektronicznych.
Instaluje i użytkuje instalacje elektroniczne i urządzenia elektroniczne.
Konserwuje i naprawia instalacje elektroniczne i urządzenia elektroniczne.
Montuje, uruchamia i demontuje elementy, układy i urządzenia elektroniczne.
Wykonuje instalacje elektroniczne.

PRZEMIOTY SZKOLNE:
elektrotechnika i elektronika
pomiary elektryczne i elektroniczne
programowanie systemów mikroprocesorowych
techniki eksploatacji urządzeń 

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY:
firmy instalujące urządzenia elektroniczne
firmy wytwarzające urządzenia elektroniczne - na stanowiskach, m.in.: konserwatorów i kontrolerów jakości
placówki badawczo-rozwojowe
pracownie i biura konstrukcyjno-technologiczne zajmujące się budową urządzeń   elektronicznych
serwisy zajmujące się naprawą urządzeń elektronicznych.
fabryki produkujące tabor szynowy, zajezdnie tramwajowe, trolejbusowe, metra
zakłady naprawcze taboru kolejowego.