Poznań
Technikum
Technikum w Tarnowie Podgórnym - I TB technik logistyk, technik procesów drukowania
Nazwa oddziału

 I TB technik logistyk, technik procesów drukowania

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Technik logistyk

OPIS ZAWODU
Określa warunki i terminy przechowywania towarów oraz dobiera wyposażenie     magazynowe do przechowywania produktów.
Planuje, organizuje i dokumentuje procesy spedycyjne.
Planuje, organizuje i dokumentuje procesy transportowe.
Prowadzi dokumentację magazynową.
Przyjmuje i wydaje towary z magazynu.

PRZEDMIOTY SZKOLNE:
gospodarka magazynowa
logistyka transportu
magazyny dystrybucyjne
magazyny przyprodukcyjne
organizacja prac magazynowych
procesy magazynowospedycyjne
usługi logistycznotransportowe

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY:
działy logistyki przedsiębiorstw, przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych,    usługowych, transportowo-spedycyjnych, na stanowiskach specjalisty do spraw        m.in.: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu, logistyki       miejskich usług infrastrukturalnych, pakowania i opakowań, transportu       wewnętrznego, operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.

TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA

OPIS ZAWODU
Przygotowuje materiały, maszyny i urządzenia do procesu drukowania.
Planuje poligraficzne procesy produkcyjne.
Posługuje się miarami oraz maszynami i urządzeniami poligraficznymi.
Prowadzi kontrolę i ocenę jakości wykonania form drukowych.
Posługuje się poligraficzną dokumentacją techniczną i technologiczną.
Odczytuje schematy i rysunki techniczne stosowane w poligrafii

PRZEDMIOTY SZKOLNE:
projekty procesów poligraficznych
maszyny i urządzenia do wykonywania form drukowych i drukowania
technologia wykonywania form drukowych i drukowania
produkcja form drukowych poligraficzna kontrola jakości.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY:
drukarnie i zakłady poligraficzne
agencje reklamowe
przedstawicielstwo handlowe firm poligraficznych
firmy rzemieślnicze.