Poznań
Technikum
Technikum w Tarnowie Podgórnym - I TA technik informatyk
Nazwa oddziału

 I TA technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Technik informatyk

OPIS ZAWODU
Administruje systemami operacyjnymi.
Montuje oraz eksploatuje systemy komputerowe i urządzenia peryferyjne.
Naprawia urządzenia techniki komputerowej.
Programuje aplikacje desktopowe, internetowe oraz mobilne.
Projektuje, tworzy i administrujest ronami WWW i systemami zarządzania treścią.
Projektuje, tworzy, administruje i użytkuje bazy danych.
Wykonuje i eksploatuje lokalne sieci komputerowe.

PRZEDMIOTY SZKOLNE:
eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych
projektowanie baz danych
systemy operacyjne
tworzenie stron i aplikacji internetowych
urządzenia techniki komputerowej
witryny i aplikacje internetowe

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY:
firmy zajmujące się administrowaniem stronami internetowymi
firmy zajmujące się montażem sieci komputerowych
firmy z branży IT
instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania
ośrodki obliczeniowe
serwisy komputerowe.