Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Murowanej Goślinie - 1B - mechatronik
Nazwa oddziału

 1B - mechatronik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka
 • Język obcy nowożytny

Opis

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

JAK KSZTAŁCIMY

 • zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących realizowane są w wymiarze 2 dni w tygodniu
  w naszej szkole;
 • pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli, wiedza teoretyczna dotycząca zawodu realizowana jest w wymiarze  1 dnia w tygodniu w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu;
 • uczniowie Klasy Patronackiej pod okiem specjalistów, odbywają praktyczną naukę zawodu
  w wymiarze 2 dni w tygodniu w firmie Solaris Bus &Coach S.A. w Bolechowie.
OPIS ZAWODU
 • montuje, naprawia i konserwuje urządzenia mechatroniczne w zakresie podstawowym
  zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • posługując się specjalistycznym sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową.

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 • elektrotechnika i elektronika
 • pneumatyka i hydraulika,
 • technologie i konstrukcje mechaniczne,
 • urządzenia i systemy mechatroniczne.

EGZAMINY
Szkoła Branżowa I stopnia przygotowuje do  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: 

EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczniowie Klasy Patronackiej przygotowywani są do egzaminu zawodowego organizowanego przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo – Handlową (AHK Polska).
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • zakładach produkcyjnych i naprawczych urządzeń i systemów mechatronicznych
 • zakładach wykorzystujących systemy mechatroniczne jako: operator, monter, konserwator, pracownik działu utrzymania ruchu itp.

MOŻLIWOŚCI DALSZEJ NAUKI

 • 2 letnia Branżowa Szkoła II Stopnia (uzyskanie wykształcenia średniego branżowego)
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
 • Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.