Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Murowanej Goślinie - 1A - wielozawodowa
Nazwa oddziału

 1A - wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

W naszej szkole umożliwiamy kształcenie:

w klasie wielozawodowej – zawody o profilu żywieniowym: kucharz, cukiernik, piekarz oraz zawody o profilu mechanicznym: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechatronik, blacharz samochodowy, lakiernik, blacharz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, fryzjer, kamieniarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – tynkarz, ogrodnik, sprzedawca, stolarz, ślusarz, krawiec, drukarz i inne.

OPIS KSZTAŁCENIA

Nauka we wszystkich oddziałach (i zawodach) trwa trzy lata. Co roku uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia wyjeżdżają na specjalistyczne kursy zawodowe, na których odbywa się teoretyczna nauka zawodu. W szkole uczniowie uczą się przedmiotów ogólnokształcących, natomiast praktyczną naukę zawodu zgłębiają w wybranych przez siebie zakładach pracy lub w zakładach patronackich (np.: firmy SOLARIS). Zajęcia w naszej szkole odbywają się na jednej zmianie, wielkim atutem jest bezpieczeństwo (szkoła posiada monitoring) oraz brak anonimowości uczniów. Na terenie szkoły znajduje się otwarte boisko wielofunkcyjne. Oferujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne, między innymi gastronomiczne i sportowe. W ramach projektu unijnego w ofercie są kursy dla uczniów tj.: na prawo jazdy kat. B oraz kurs operatora wózka widłowego.

 

PERSPEKTYWA NA PRZYSZŁOŚĆ

W tym roku rozpoczęła się rozbudowa placówki, dzięki czemu powstanie nowoczesne centrum edukacji ogólnokształcącej i zawodowej. Podczas swojej wieloletniej działalności wykształciła wielu młodocianych pracowników różnych zawodów: blacharzy samochodowych, elektromechaników i mechaników pojazdów samochodowych, lakierników, cieśli, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarzy-tynkarzy, ślusarzy, dekarzy, stolarzy, elektromechaników, elektryków, kamieniarzy, monterów sieci i instalacji i sanitarnych, cukierników, piekarzy, kucharzy, krawców, fryzjerów, sprzedawców, mechatroników, magazynierów i innych. W ostatnich latach budynek naszej szkoły został gruntownie wyremontowany. Odnowiono sale lekcyjne: pracownię gastronomiczną, wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt (piec konwekcyjno-parowy, schładzarka szokowa, zmywarka do naczyń, meble gastronomiczne ze stali nierdzewnej i inne urządzenia). Z pracowni korzystają także uczniowie szkoły zawodowej – kucharze i cukiernicy.