Poznań
Technikum
Technikum w ZS w Bolechowie - 1TI - technik informatyk
Nazwa oddziału

 1TI - technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

OPIS ZAWODU

Technik informatyk to zawód przyszłości. Informatyk to człowiek wszechstronny, który nie tylko zna się na sprzęcie, ale także na oprogramowaniu. To człowiek, który musi być gotowy do podejmowania nowych zadań, wyzwań oraz zdobywania nowych doświadczeń.

Kim jest technik informatyk? Technik informatyk diagnozuje oprogramowanie, projektuje strony internetowe, tworzy aplikacje internetowe, projektuje i tworzy sieci komputerowe, projektuje bazy danych, instaluje oprogramowanie, korzysta z literatury technicznej, pisze pogramy w różnych językach programowania, dobiera sprzęt do konkretnych sytuacji, podejmuje i rozlicza działalność gospodarczą.

Jakie są zadania technika informatyka? Efekt pracy technika informatyka może przybrać postać zdiagnozowanego i prawidłowo działającego komputera, prawidłowo skonfigurowanych i bezbłędnie działających urządzeń peryferyjnych. Technik informatyk może wykonać projekt i implementację sieci komputerowej. Reprezentanci tego zawodu projektują, tworzą oraz administrują  stronami WWW i systemami zarządzania treścią, programują aplikacje desktopowe internetowe oraz mobilne. Zajmują się także projektowaniem, tworzeniem, administracją i użytkowaniem baz danych.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA: zdobycie tytułu technika informatyka; przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach; nabycie umiejętności posługiwania się wysokiej jakości sprzętem, który jest do dyspozycji w dwóch pracowniach informatycznych.

CECHY TECHNIKA INFORMATYKA

Technik informatyk powinien charakteryzować się: chęcią ciągłego rozwoju i samokształcenia, zainteresowaniem technicznym, traktowaniem swojego zawodu jak pasji, talentem do przedmiotów ścisłych, umiejętnością twórczego i abstrakcyjnego myślenia, systematycznością, wytrwałością w realizacji powierzonych zadań, umiejętnością współpracy w grupie.

Informatyka to także prestiżowy kierunek dla kobiet, które po ukończeniu technikum znajdują pracę w atrakcyjnych firmach z wysokim wynagrodzeniem.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły dają tytuł technika informatyka, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych. Wykwalifikowani nauczyciele praktycy dokładają wszelkich starań, aby Uczniowie zdali wymagane egzaminy bez najmniejszego problemu. Często, sam egzamin jest jedynie formalnością.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk może podejmować pracę jako: grafik komputerowy, administrator sieci, informatyk wsparcia użytkowników, konsultant/wdrożeniowiec IT, pozycjoner stron internetowych, robotyk, konsultant help desk, serwisant sprzętu komputerowego, tester oprogramowania komputerowego, webmaster, właściciel własnej agencji informatycznej, menedżer ds. informatyki.

Czynności, które absolwent będzie  wykonywał w swojej pracy zawodowej jako technik informatyk, zależeć będzie przede wszystkim od działu informatyki, a także od specyfiki zakładu pracy, w którym znajdzie on zatrudnienie. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele, a ofert na rynku pracy wystarczająco dla każdego Ucznia, który będzie posiadał wiedzę określoną w podstawie programowej.