Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Bolechowie - 1D - ogólnokształcąca
Nazwa oddziału

 1D - ogólnokształcąca

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język obcy

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

Uczniowie klasy ogólnokształcącej mają możliwość realizacji przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Wybór klasy ogólnokształcącej powinien uwzględniać zainteresowania kandydata, ale również kierunek dalszego etapu edukacji.

Proponowane zajęcia służą poszerzaniu wiedzy oraz przygotowaniu do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych na poziomie rozszerzonym.

Wybór studiów uzależniony jest od przedmiotów maturalnych, które są punktowane w procesie rekrutacji na uczelnie wyższe na poszczególne kierunki studiów.

Języki obce:

Uczniowie klasy ogólnokształcącej mają możliwość nauki dwóch języków obcych – I język to język angielski, II język – nauka od podstaw: język niemiecki lub język rosyjski.

NAUKA W KLASIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ UMOŻLIWIA: zdobycie wykształcenia średniego, przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach, zdobycie kompetencji językowych, komunikacyjnych, społecznych, kulturalnych, matematycznych, zdobycie wszechstronnych umiejętności, takich jak: przedsiębiorczość, kreatywność, współpraca w grupie.

 

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

Pomyślnie zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki w szkołach policealnych i na studiach wyższych na różnych kierunkach: humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, medycznych, technicznych lub zdobyć zawód na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Wybór studiów uzależniony jest od przedmiotów maturalnych, które są punktowane w procesie rekrutacji na uczelnie wyższe na poszczególne kierunki studiów.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

Absolwent klasy ogólnokształcącej  może kontynuować naukę w szkołach wyższych lub podjąć pracę jako: przedstawiciel handlowy, sprzedawca, pracownik biurowy, telemarketer, doradca klienta itp.

Absolwent klasy ogólnokształcącej może również podnieść swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach zawodowych.