Poznań
Technikum
Technikum w ZS w Mosinie - IbTH - technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 IbTH - technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis


Wewnętrzne podania o przyjęcie:

   Technikum (Ia - TL) - technik hotelarstwa  - http://www.zsmosina.powiat.poznan.pl/rekrutacja/podania/technikum_sp.pdf

   Oświadczenie w sprawie lekcji religii albo etyki oraz wychowania do życia w rodzinie -  http://zsmosina.powiat.poznan.pl/rekrutacja/podania/oswiadczenie_religia_etyka_wdz.pdf

Oddział technikum hotelarstwa - to kierunek dla osób ambitnych, potrafiących nawiązywać kontakty z ludźmi. Zawód z przyszłością, wymagający odpowiedzialności i umiejętności organizacyjnych.

Technik hotelarstwa:
 • planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie;
 • przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty;
 • przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność;
 • obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP, gości niepełnosprawnych;
 • organizuje  i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie;
 • prowadzi korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych i hotelowych;
 • promuje oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży osobistej, promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations;
 • współpracuje z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski oraz zbiera opinie o preferencjach gości;
 • prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży i opłacalności prowadzonej działalności. Utrzymuje czystość i porządek w obiekcie hotelarskim;
 • przygotowuje i podaje śniadania;
 • przestrzega zasad ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych podczas wykonywanych zadań zawodowych. 

Cykl kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa obejmuje 5 lat.

Program nauczania obok przedmiotów ogólnokształcących, przygotowujących do egzaminu maturalnego, obejmuje przedmioty zawodowe i ośmiotygodniowe praktyki zawodowe, które przygotowują do uzyskania tytułu technika logistyka. W tym celu uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających umiejętności w kwalifikacjach:

 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 • HGT.06. Realizacja usług w recepcji.
  Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do realizacji wszystkich czynności związanych z fachowa i kompleksową obsługą gości hotelowych. Potrafi zorganizować pracę zakładu hotelarskiego, odpowiednią pod względem jakości obsługę, współpracę z biurami podróży, gromadzenie informacji i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich dla potrzeb różnorakich organizacji i stowarzyszeń.
  Typowe miejsca pracy dla technika hotelarstwa:
  • obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne,
  • współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza, rotele, seatele, aguatele, flytele i inne,
  • organy administracji samorządowej, zajmujące się usługami hotelarskimi,
  • branżowe organizacje i stowarzyszenia.