Poznań
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego - 1 D klasa policyjna
Nazwa oddziału

 1 D klasa policyjna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Jeśli interesuje Cię praca w służbach mundurowych, chcesz przejść kursy samoobrony, technik interwencji, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, a także doskonalić sprawność ogólną, zapisz się do tej klasy!


Klasa 1D jest ofertą dla tych uczniów, którzy dbają o rozwój fizyczny, planują pracę w służbach mundurowych.


Przedmiotami wiodącymi, realizowanymi na poziomie rozszerzonym, będą: wiedza o społeczeństwie oraz do biologia.


Nauka w klasie policyjnej pozwala poznać specyfikę pracy policjanta. Zajęcia obejmują: teorię z zakresu podstaw prawa, historii Policji, wyjazdy do laboratorium kryminalistyki , Muzeum Policji. Uczniowie mają możliwość:  przejść  kursy samoobrony, technik interwencji, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Zajęcia terenowe umożliwiają doskonalenie sprawności fizycznej np. w parku linowym,  na ściance wspinaczkowej,  na strzelnicy.


Klasa policyjna objęta jest patronatem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Uczniów klasy policyjnej obowiązuje umundurowanie.

Nie przyjmujemy osób z oceną naganną z zachowania.