Poznań
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego - 1A klasa humanistyczno-językowa
Nazwa oddziału

 1A klasa humanistyczno-językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język obcy nowożytny

 Historia

Opis

Jeśli nie jesteś statystycznym Polakiem i lubisz czytać, chcesz sprawnie rozmawiać nie tylko po polsku, ale także po angielsku, tu znajdziesz wielu podobnych!


Klasa 1A jest tworzona dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych.

Kształcenie w tym zespole rozwija: umiejętności językowe, szczególnie w zakresie języka angielskiego, zainteresowania czytelnicze, wiedzę historyczną i kulturową.

Przedmiotami wiodącymi, realizowanymi na poziomie rozszerzonym, będą: język angielski, język polski i historia.

Klasa zostanie objęta patronatem Instytutu Filologii Polskiej UAM, co daje możliwość rozwijania zainteresowań kulturowych pod kierunkiem naukowców z uniwersytetu.
W klasach drugiej i trzeciej uczniowie będą mieli comiesięczne zajęcia warsztatowe z wykładowcami UAM oraz wezmą udział w konferencji naukowej przeznaczonej dla uczniów klas patronackich z całej Wielkopolski. Warsztaty pozwalają na poszerzenie wiedzy z  zakresu: literatury, języka i sztuk wizualnych.


Absolwenci będą dobrze przygotowani do studiów na kierunkach humanistycznych, w szczególności na filologiach angielskiej i polskiej. Dla nich dostępne będą także kierunki prawnicze oraz socjologiczne i pedagogiczne.

Nie przyjmujemy osób z oceną naganną z zachowania.