Poznań
Technikum
Technikum w Rokietnicy - I T Hotel
Nazwa oddziału

 I T Hotel

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Nauczymy Ciebie:

- prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich          - dobierania oferty hotelowej  zgodnie z potrzebami gości
- stosowania instrumentów promocji usług hotelarskich
- zasad rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup
- rezerwacji usługi hotelarskich korzystając z systemów rezerwacyjnych              - przyjmowania i realizowania zamówień na dodatkowe usługi hotelarskie
- sporządzania dokumentacji związanej z rezerwacją usług hotelarskich              - sporządzania dokumentacji związanej z rozliczaniem kosztów pobytu gości      - przygotowania i podawania śniadania w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie                                                                                                              - przygotowania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości oraz utrzymania czystość i porządku w tych jednostkach                                                                - - wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji

 

Umiejętności absolwenta

 • planuje i realizuje usługi w recepcji
 • obsługuje gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

Zdobyty zawód umożliwia Tobie podjęcie pracy w:

 • Hotelach
 • Ośrodkach wczasowo-wypoczynkowych
 • Firmach cateringowych
 • Biurach podróży
 • Agencjach turystycznych
 • Fundacjach i stowarzyszeniach
 • Domach wczasowych
 • Pensjonatach
 • Zajazdach
 • Motelach
 • Restauracjach

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w renomowanych hotelach                      


Praktyki zawodowe na morzu na promach UNITY LINE                                                        


W ofercie szkoły zajęcia z barmaństwa, baristyki, wizażu


Współpracujemy z  Wyższą Szkołą Bankowa i Collegium da Vinci


język obcy:

język angielski

język niemiecki

punktowane przedmioty:

język polski,

matematyka 

wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną:

geografia

język angielski

przedmiot rozszerzony:                                                                                                   geografia