Poznań
Technikum
Technikum w Rokietnicy - I T Reklamy
Nazwa oddziału

 I T Reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

technik reklamy

Jest propozycją dla osób kreatywnych, posiadających uzdolnienia plastyczne,     interesujących się grafiką komputerową i fotografią                 

Nauczymy Cię:

opracowywania ofert handlowych z zakresu sprzedaży usług reklamowych

 przygotowywania kampanii reklamowych

dobierania środków i nośników reklamy

stosowania różnorodnych technik reklamowych

organizacji działań promocyjnych

organizacji działalności wystawienniczej

współpracy z agencjami reklamowymi i mediami

tworzenia sloganów reklamowych, scenariuszy reklam radiowych i telewizyjnych oraz projektów graficznych reklam

Uczniowie podczas zajęć szkolnych, w doposażonych pracowniach komputerowych, korzystają z oprogramowania do zaawansowanej grafiki reklamowej

 

Praktyki zawodowe organizujemy w agencjach reklamowych.

Współpracujemy z Collegium Da Vinci w Poznaniu.

 

Umiejętności absolwenta: 

1.Wykonywanie przekazu reklamowego:

 • przygotowanie elementów strategii reklamowej,
 • przygotowanie elementów kreacji reklamowej,
 • produkcja reklamy;

 2. Zarządzanie kampanią reklamową:

 •  planowanie kampanii reklamowej,
 •  organizowanie sprzedaży reklamowej,

 

 

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:

 

 • agencjach reklamowych
 • działach marketingu i promocji
 • działach promocji środków masowego przekazu
 • studiach graficznych i produkcyjnych
 • biurach ogłoszeń
 • agencjach d/s kontaktów z prasą kształtowania opinii publicznej
 • prowadzić własną działalność gospodarczą

 

język obcy:

język angielski                                                                                                                język niemiecki

punktowane przedmioty:                                                                                                  język polski                                                                                                                matematyka                                                                                                                        wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną                                                              informatyka                                                                                                                        język angielski,

przedmiot rozszerzony:                                                                                                  język angielski