Poznań
Technikum
Technikum w Rokietnicy - I T Archit. Kraj.
Nazwa oddziału

 I T Archit. Kraj.

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

technik architektury krajobrazu                                                                        Propozycja zawodu  dla  osób mających poczucie estetyki, twórczego myślenia oraz wrażliwości na piękno natury.


Nauczymy Cię:

 • rozpoznawania gatunków roślin, ich wymagań siedliskowych i zastosowania w różnych aranżacjach
 •          produkcji roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego.
 •          projektowania kompozycji roślinnych i  dekoracji florystycznych·        

pr                projektowania obiektów architektury krajobrazu: ogrodów, kwietników, rabat,                               tarasów,    schodów ogrodowych, nawierzchni, altan, podpór dla roślin.

 •        wykonania obiektów architektury krajobrazu         
 •       urządzania i pielęgnacji terenów zieleni

                                                                

Umiejętności absolwenta:

 •          projektuje, urządza i pielęgnuje roślinne obiekty architektury krajobrazu
 •          organizuje prace związane z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury


Zdobyty zawód umożliwia Tobie podjęcie pracy w:

·         pracowniach projektujących tereny zieleni

·         firmach geodezyjnych i kartograficznych

·         firmach zakładających tereny zieleni

·         przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni

·         prowadzenie własnej działalności gospodarczej

 

W projektowaniu i kosztorysowaniu wykorzystujemy programy: CAD, Garden Composer, programy do kosztorysowania


Praktyki realizujemy w  Ogrodzie Botanicznym oraz w firmach prywatnych


W ofercie zajęć pozalekcyjnych zajęcia z florystyki i  i zajęcia artystyczne( decoupage)


Współpracujemy z: Uniwersytetem  Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

język obcy: język angielski, język niemiecki,

punktowane przedmioty:

język polski,

matematyka 

wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną:

biologia,

język angielski

przedmiot rozszerzony:                                                                                                   biologia