Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Swarzędzu - D1- mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 D1- mechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Mechanik pojazdów samochodowych.

Język obcy nowożytny- kontynuacja jednego języka ze szkoły podstawowej.