Poznań
Technikum
Technikum w Poznaniu - Ia T Infor.
Nazwa oddziału

 Ia T Infor.

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

technik informatyk

 

Propozycja kształcenia dla osób, które chcą z profesjonalną pomocą zdobyć zawód, gwarantujący interesującą i dobrze płatną pracę zarówno w Polsce jak    i w krajach Unii Europejskiej.


Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu:

technicznej funkcjonalności sprzętu komputerowego                                                          diagnozowania typowych usterek i radzenia sobie z prostymi naprawami                          działania podzespołów komputerowych, dzięki czemu efektywnie wykorzystają sprzęt    z jakim spotkają się przyszłości                                                                                        projektowania sieci i ochrony danych w niej przechowywanych przed dostępem              z zewnątrz oraz przed ich wypływem.                                                                                obsługi sieciowych systemów operacyjnych na poziomie podstaw administratorskich      konserwacji i utrzymania systemów operacyjnych dostępnych obecnie rynku                    umiejętności obsługi aplikacji biurowych                                                                            obsługi aplikacji wspomagających zarządzanie                                                                samodzielnego tworzenia aplikacji i systemów informatycznych                                        projektowania baz danych, zabezpieczania przechowywanych w nich danych oraz efektywnego przeszukiwania zasobów gromadzonych bazach danych

 

Umiejętności absolwenta:1. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

a) przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,

b) administrowanie systemami operacyjnymi,

c) serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej,

d) przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej;

2. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

a) tworzenie i administrowanie stronami internetowymi,

b) tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych,

c) programowanie aplikacji internetowych,
d) tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią.

 

Zdobyty zawód umożliwia Tobie podjęcie pracy w:

firmach IT, firmach zajmujących się sieciami komputerowymi a także tworzeniem i administrowaniem stronami internetowymi, bazami danych i systemami zarządzania treścią jako:                                                                                                           - administrator                                                                                                           - programista                                                                                                                     - serwisant                                                                                                                         - konsultant Help Desk IT


Praktyki zawodowe realizowane są w serwisach komputerowych, sklepach komputerowych

W ofercie szkoły możliwość zdobycia certyfikatów Cisco Networking Academy        i Microsoft Imagine Academy, darmowe oprogramowanie.

Współpracujemy z Politechnika Poznańską      


język obcy:

język angielski                                                                                                                      język niemiecki

punktowane przedmioty:

język polski                                                                                                                matematyka                                                                                                                        wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną                                                          informatyka                                                                                                                  język angielski,

przedmioty rozszerzone:

matematyka