Poznań
Technikum
Technikum w ZS1 w Swarzędzu - TMC- Technik mechanik
Nazwa oddziału

 TMC- Technik mechanik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

Opis