Poznań
Technikum
Technikum w ZS1 w Swarzędzu - TA- Technik automatyk
Nazwa oddziału

 TA- Technik automatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis