Poznań
Technikum
Technikum w ZS1 w Swarzędzu - TM- Technik mechatronik
Nazwa oddziału

 TM- Technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis