Poznań
Technikum
Technikum w ZS1 w Swarzędzu - TI- Technik informatyk
Nazwa oddziału

 TI- Technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis