Poznań
Technikum
Technikum w ZS1 w Swarzędzu - TR- Technik rachunkowości
Nazwa oddziału

 TR- Technik rachunkowości

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Matematyka

Opis