Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 - 1TD ślusarz mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 1TD ślusarz mechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Informatyka

Dodatkowe wymagania

 Opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej do klasy terapeutycznej

Opis