Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 - 1TA cukiernik krawiec
Nazwa oddziału

 1TA cukiernik krawiec

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Historia

Dodatkowe wymagania

 Opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej do klasy terapeutycznej

Opis

cukiernik/krawiec