Poznań
Technikum
Technikum w ZS1 w Swarzędzu - TG- Technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 TG- Technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Biologia

Opis