Poznań
Technikum
Technikum Komunikacji - 1E Technik automatyk
Nazwa oddziału

 1E Technik automatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka
 • Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

Zdobywane kwalifikacje

 • ELM.01. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
 • ELM.04. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

Informacje o zawodzie

Technik automatyk to osoba, od której wymagana jest stała aktualizacja wiedzy z zakresu nowinek technologicznych, programowania, gdyż branża wciąż się rozwija i nie można poprzestawać na wiedzy bieżącej. Po ukończeniu szkoły, bądź studiów można zostać głównym automatykiem, projektantem automatyki domowej, głównym technologiem w danym zakładzie, automatykiem programistą PLC, głównym kierownikiem utrzymania ruchu a nawet kierownikiem zakładu.

Cele kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montażu urządzeń i instalacji automatyki;
 • uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki;
 • obsługi urządzeń i instalacji automatyki;
 • przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki;
 • diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.

Gwarancja pracy

Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników/specjalistów z branży. Analizując rynek pracy, dostrzegamy duże potrzeby kształcenia w zawodzie technik automatyk. Związane to jest ze stałym rozwojem technologii i nowoczesnego przemysłu 4.0.

Dokonując analizy lokalnego rynku pracy, dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie. Faktem jest również, że zawód ten w ofercie edukacyjnej słabo występuje w skali całej aglomeracji poznańskiej.

Potrzeba kształcenia w zawodzie wynika również z potrzeb pracodawców: Zakład Automatyki Kolejowej, Fabryka Volkswagen, Phoenix Contact, Fibaro oraz inne firmy zajmujące się wdrażaniem automatyki przemysłowej skłonne są już dziś zatrudnić wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wykształcenie techniczne w zawodzie technik automatyk.