Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie - 1C ekonomiczny
Nazwa oddziału

 1C ekonomiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Informatyka

Opis

  • Klasę powinny wybierać osoby posiadające predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych oraz przyrodniczo-ekonomicznych, mające umiejętność logicznego myślenia, łatwość uogólniania i wyciągania wniosków.
  • Podczas zajęć z informatyki uczniowie poszerzają swoje zainteresowania, poznają algorytmikę i programowanie, pogłębiają umiejętności z zakresu grafiki rastrowej i wektorowej oraz baz danych.
  • Uczniowie uczestniczą w zajęciach terenowych zorganizowanych np. na terenie Parku Narodowego dotyczących tematyki geografii fizycznej, w wycieczkach przedmiotowych, podczas których zdobywają umiejętności geograficzne (np. pomiary kartograficzne). Niektóre zajęcia prowadzone są w ramach współpracy z pracownikami UAM – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. 


Oprócz wymaganych dokumentów  Kandyd do Liceum im. M. Kopernika w Puszczykowie  powinien wypełnić podanie, którego druk znajduje się na stronie www.lopuszczykowo.powiat.poznan.pl/ i dostarczyć je do szkoły wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej lub jego kserokopią.