Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie - 1B humanistyczny
Nazwa oddziału

 1B humanistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język angielski

Opis

  • Klasę powinny wybierać osoby o zainteresowaniach i uzdolnieniach artystycznych i humanistycznych, myślące w przyszłości o podjęciu studiów filologicznych, historycznych, prawniczych, społecznych, artystycznych, a także tych związanych z działalnością kulturalną.
  • Uczniowie w trakcie  edukacji mają możliwość poznawania w szerokim zakresie literatury polskiej i powszechnej oraz historii. Dodatkowym walorem klasy o tym profilu jest obecność przedmiotów uzupełniających, które umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie różnych dziedzin kultury artystycznej, takich jak: sztuki plastyczne, teatr i performans, fotografia, muzyka, film.
  •  Ponadto uczniowie tej klasy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w różnych formach aktywności, takich jak np. warsztaty, spotkania, spektakle teatralne, pokazy filmowe, lekcje muzealne, rekonstrukcje historyczne.


Oprócz wymaganych dokumentów  Kandyd do Liceum im. M. Kopernika w Puszczykowie  powinien wypełnić podanie, którego druk znajduje się na stronie www.lopuszczykowo.powiat.poznan.pl/ i dostarczyć je do szkoły wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej lub jego kserokopią.