Poznań
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marie Skłodowskiej - Curie - 1 d2 politechniczna
Nazwa oddziału

 1 d2 politechniczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

Klasa o profilu politechnicznym.
•Nauka w tej klasie bardzo dobrze przygotowuje do studiów na kierunkach ścisłych, uczy systematyczności, planowania, wykonania i analizy własnych działań.
•Uczniowie biorą udział w Infizmanii – szkolnym dniu matematyki, fizyki.
•Uczestniczą w wykładach otwartych organizowanych przez uczelnie wyższe, zwiedzaniu laboratoriów naukowych, wycieczkach edukacyjnych.
•Angażują się w projekty unijne przeznaczone dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi.

Przedmiotami wiodącymi są matematyka i informatyka

Język obcy wiodący: j. angielski, drugi język obcy: j. rosyjski/j. niemiecki do wyboru, o utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób).

Cykl kształcenia

4,0