Poznań
Technikum
Technikum Architektury Krajobrazu - Budowlane - Technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 Technik architektury krajobrazu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

Projektuje i kształtuje krajobraz, wykorzystuje programy komputerowe do projektowania, poznaje rośliny i metody ich pielęgnacji, wykonuje kosztorysy i projekty w terenie.