Poznań
Technikum
Technikum Architektury Krajobrazu - Budowlane - Technik budownictwa
Nazwa oddziału

 Technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

KLASA POLITECHNICZNA

Projektuje budynki w programie ArchiCad, wykonuje pomiary inżynierskie, kosztorysy budowlane oraz prace budowlane w terenie  i poznaje materiały budowlane.