Poznań
Technikum
Technikum w ZS1 w Swarzędzu - TE-Technik ekonomista
Nazwa oddziału

 TE-Technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Matematyka

Opis