Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia - Mechanik motocyklowy
Nazwa oddziału

 Mechanik motocyklowy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Wiedza o społeczeństwie

Opis

KOPRAS - KLASA PATRONACKA

Poznaje budowę i naprawia pojazdy motocyklowe w oparciu o wieloletnie doświadczenie patronata klasy. Poznaje tajniki napraw jednośladów.