Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia - Mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 Mechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Wiedza o społeczeństwie

Opis

KLASA OBJĘTA PATRONATEM FIRM FORD BEMO MOTORS I RENAULT AUTO COMPOL

Naprawia pojazdy samochodowe, obsługuje urządzenia diagnostyczne do regulacji i kontroli stanu technicznego pojazdów.