Poznań
Technikum
Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego - 1T3 technik elektronik
Nazwa oddziału

 1T3 technik elektronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Geografia

 Informatyka

 Język angielski

Opis

Zawód: TECHNIK ELEKTRONIK
W ramach nauki tego zawodu uczniowie:

  • zdobywają umiejętności związane z obsługą systemów telewizji cyfrowej naziemnej i satelitarnej.
  • poznają systemy kontroli dostępu oraz uczą się instalować i programować m.in. domofony, zamki elektroniczne, sejfy biometryczne.
  • poznają zasady instalowania oraz obsługi systemów zabezpieczających przed włamaniem i pożarem

Dodatkowo:

  • zapoznają się z mikrokontrolerami z rodziny Arduino.
  • zdobywają umiejętności programowania i konstruowania robotów.
  • poznają podstawy programowania sterowników firmy Trend.
  • uczą się instalować sieci komputerowe.
  • poznają tajniki instalacji i obsługi systemów nagłaśniających.

Szkoła dysponuje nowoczesną Pracownią instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych oraz Pracownią Sterowników logo Siemens i TREND.
Profesjonalne kształcenie oraz praktyki zawodowe zapewniają patronaty wyższych uczelni i dużych firm, takich jak: Politechnika Poznańska, Mikronika, Mikrobest i Komputronik. Dzięki współpracy z firmami młodzież ma możliwość bezpośredniego kontaktu z najlepszymi fachowcami w branży oraz udziału w pokazach laboratoryjnych specjalistycznej kadry inżynierskiej.

Technicy elektronicy znajdą pracę w nowoczesnych zakładach, między innymi:
przy budowaniu, serwisowaniu linii produkcyjnych, czy też utrzymaniu ruchu również w elektronicznych zakładach produkcyjnych i naprawczych, serwisach urządzeń elektronicznych, w technicznym dozorze nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi w laboratoriach i szpitalach, przy instalowaniu nowo zakupionej aparatury pomiarowo-kontrolnej, a w dużych firmach przy budowaniu i obsłudze sieci, w serwisach komputerowych, przy montażu zestawów komputerowych.

Od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu.
Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę zwłaszcza na Politechnice Poznańskiej oraz innych kierunkach studiów wyższych.