Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie - 1A sportowy
Nazwa oddziału

 1A sportowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 Próba sprawności fizycznej

Opis

     Klasę powinny wybierać osoby bardzo sprawne fizycznie, zainteresowane uprawianiem lekkiej atletyki, potrafiące połączyć zainteresowania sportowe z nauką przede wszystkim przedmiotów przyrodniczych: biologii i geografii.

     Uczniowie tej klasy na co dzień trenują lekka atletykę, a ponadto biorą udział w obozach sportowych, zawodach różnych szczebli, reprezentując liceum oraz szkolny klub sportowy JUVENIA. Uczniowie-zawodnicy prezentują bardzo wysoki poziom sportowy. Najlepsi z nich to reprezentanci kraju i województwa.

     Zajęcia sportowe prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra trenerska.Absolwenci tej klasy  najczęściej kontynuują naukę na AWF oraz kierunkach przyrodniczych UAM


Oprócz wymaganych dokumentów  Kandyd do Liceum im. M. Kopernika w Puszczykowie  powinien wypełnić podanie, którego druk znajduje się na stronie www.lopuszczykowo.powiat.poznan.pl/ i dostarczyć je do szkoły wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej lub jego kserokopią.

Terminy egzaminu sprawnościowego 23.06, 30.06 i 7.07 godzina 9.00.