Poznań
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marie Skłodowskiej - Curie - 1 b2 prawnicza
Nazwa oddziału

 1 b2 prawnicza

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

1B2 – profil prawniczy

•Patronat sprawuje Wydział Historii UAM w Poznaniu (od r. 2011).
•Ze względu na akademicki charakter klasy uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni.
•To klasa dla osób zainteresowanych wyborem studiów na kierunkach: prawo, historia, politologia, socjologia itp.
•Uczniowie biorą udział w spotkaniach z czołowymi przedstawicielami życia publicznego: politykami, prawnikami, ludźmi kultury i nauki.
•Organizowane są wycieczki przedmiotowe, liczne lekcje muzealne, uczestniczenie w rozprawach sądowych.
•Uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
•Nauka funkcjonowania w życiu publicznym - uczniowie angażują się w organizację prawyborów oraz pracę w Młodzieżowej Radzie Miasta Poznania.

Przedmioty wiodące to język polski i historia

Język obcy wiodący: j. angielski, drugi język obcy: j. hiszpański/j. francuski do wyboru, o utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób).

 

Cykl kształcenia

4,0