Poznań
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marie Skłodowskiej - Curie - 1 b1 artystyczna
Nazwa oddziału

 1 b1 artystyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa B artystyczno-prawnicza

Profil artystyczny.
•Uczniowie tej klasy periodycznie uczestniczą w wykładach i seminariach prowadzonych przez doświadczonych pedagogów oraz pracowników naukowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.
•Blok zajęć w ramach edukacji filmowej to zajęcia z dziedziny filmoznawstwa, cykle wykładów, spotkania z twórcami filmowymi.
•Program klasy ma charakter innowacyjny. Jest skierowany do uczniów pragnących pogłębiać swoją wiedzę oraz zdobywać umiejętności w zakresie odbioru i interpretacji utworów dramatycznych, doskonalenia technik aktorskich i technik prezentacji, analizy i interpretacji dzieła filmowego, a także poznania całej kultury audiowizualnej i medialnej.
•Specjalistyczne zajęcia warsztatowe odbywają się w oddzielnych grupach – filmoznawczej i teatrologicznej.
•Uczniowie zapoznają się z teorią oraz historią teatru i dramatu, doskonalą techniki aktorskie na specjalistycznych warsztatach teatralnych.
•Podczas warsztatów filmoznawczych poznają historię kina polskiego i światowego oraz zdobywają wiedzę na temat języka filmu, uczestniczą w zajęciach DKF-u.
•Biorą udział w przeglądach i festiwalach filmowych oraz teatralnych, wykładach i seminariach organizowanych przez Katedrę Filmu TV i Nowych Mediów UAM.
•Realizują własne filmy dokumentalne.

•Oglądają filmy, o których mówią wszyscy, i takie, których nikt nie widział!

Przedmiotami wiodącymi w tej klasie są  język polski, historia i WOS

Język obcy wiodący: j. angielski, drugi język obcy: j. hiszpański/j. francuski do wyboru, o utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób).

Cykl kształcenia

4,0

Limit miejsc

14