Poznań
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marie Skłodowskiej - Curie - 1 c biologiczno-chemiczna
Nazwa oddziału

 1 c biologiczno-chemiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Klasa o profilu biologiczno-medycznym.
•Klasa medyczna to propozycja skierowana do uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, a szczególnie biologią i chemią.
•Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie do studiów na uczelniach medycznych (np. na wydziale lekarskim, na stomatologii, farmacji, fizjoterapii, analityce medycznej, pielęgniarstwie, położnictwie, kosmetologii, ratownictwie medycznym), na uniwersytecie (np. na biologii, chemii, biotechnologii, psychologii, pedagogice) czy na uniwersytecie przyrodniczym (np. na weterynarii, technologii żywienia).

Przedmiotami wiodącymi są biologia i chemia

Język obcy wiodący: j. angielski, drugi język obcy: j. hiszpański/j. niemiecki do wyboru, o utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób).

Cykl kształcenia: 4,0