Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 2 - I d - matematyczno-fizyczno-geograficzny
Nazwa oddziału

 I d - matematyczno-fizyczno-geograficzny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Fizyka

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych

Opis

Oddział matematyczno - fizyczno - geograficzny. Język angielski nauczany na poziomie dwujęzycznym, w grupach według poziomów zaawansowania.